PALS - Performance art links, presents and inspires:


PALS PLAY TAG PART ONE: POLAND-SWEDEN


Date: 5th of June 2015 - 19:00
Venue: Fylkingen, Stockholm

FREE ENTRANCE!
BAR!

(Directions: Münchenbryggeriet, from Torkel Knutssonsgatan 2 through the vault, across the parking lot, Metro: Mariatorget)

PALS play tag – a new series of international exchanges in performance art starts with a packed performance evening in cooperation with:
Galeria Raczej (Poznan, Poland)
Polska institutet
IASPIS
uNder_jOrden sTockholm.

Performance art in Poland has a fascinating, strong, continuous tradition. During half a century of turbulent political and cultural history, performance art in Poland has always been present, challenging, thought-inspiring and filled with energy. Today PALS presents a new generation of polish artists who have already conquered their own definition of what performance art is.

" 3 J U N E " - uNder_grOund_sTockholm_pt_lll

Date: 3 June - 17.00
Place: T-cetralen
is an on-going series of guerilla performance aktions in the
undergroundStockholm underground system in collaboration with uNder_grOund_sTockholm_pt_lll,
Konrad Juściński, Anna Kalwajtys, Łukasz Trusewicz, Hubert Wińczyk, Lisette Merenciana, Mattias Larson, Alexandra Kostrouble, Malou Bergman,
Hassan Selimberg, Niclas Hallberg, Hiroko Tsuchimoto, Gustaf Broms
(follow us on Facebook to know time and place!)

Participating polish artists:

Konrad Juściński - explores a specific state of equilibrium called by the artist as a "safe place", a continuous pursuit between optimization and change.
http://konradjuscinski.wix.com/konradjuscinski
Anna Kalwajtys - questions aspects of the human condition in contemporary culture along with construction of identity and social transgression.
http://kalwajtysperformance.blogspot.se/
Agnieszka Szablikowska - curator of Galeria Raczej. Reflecition on curatorial practice in performance art. The lecture will present a subjective history of polish performance art scene, with references to the activities of Raczej Gallery in Poznan/Poland.
http://galeriaraczej.wordpress.com/
Łukasz Trusewicz - interested in perception of art and the potential of historical memory inherent in different spaces.
https://trusewiczlukasz.wordpress.com/
Hubert Wińczyk - runs ”the Urinatorium project” focused on found sounds, acoustic waste of human activity.

Participating swedish artists:

Gustaf Broms - explores why THE DANCING ATOMS OF THIS BODY are not merging with the dancing atoms surrounding it.
http://www.orgchaosmik.org/
"Dryckesbröderna / The Drinking Brothers" - are a travelling duo, dressed as fin-de-siècle artists that make their way to bars and art museums worldwide.
http://dryckesbroderna.tumblr.com/

Participating parties:

PALS Performance Art Links- international platform and regular festival for performance art based at Fylkingen since 2011.
http://palsfestival.se/

Galeria Raczej- artist run gallery for performance art in Poznan, Poland.
https://galeriaraczej.wordpress.com/

Fylkingen- association and stage for new music and intermedia, experimental art, performance, dance, film and more. Since the start in 1933 Fylkingen has worked to promote new experimental contemporary music and art.
http://www.fylkingen.se/

uNder_jOrden sTockholm- an on-going series of guerilla performance actions.
http://www.orgchaosmik.org/menu.underground.html

IASPIS
http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis

The Polish institute
http://www.polskainstitutet.se/

PALS - Performance art links, presenterar och inspirerar:


PALS PLAY TAG PART ONE: POLAND-SWEDEN


Datum: 5 juni 2015 - 19:00
Plats: Fylkingen, Stockholm

FRI ENTRÉ!
BAR!

(Ingång Münchenbryggeriet, från Torkel Knutssonsgatan 2 genom valvet, över parkeringen, T-bana Mariatorget)

PALS play tag - en ny serie internationella utbyten inom performancekonst, börjar med en fullmatad performancekväll i samarbete med:
Galeria Raczej
Polska institutet
IASPIS
uNder_jOrden sTockholm.

Performancekonst i Polen har en fascinerande stark kontinuerlig tradition. Under ett halvt sekel av turbulent politisk och kulturell historia har performancekonsten i Polen hela tiden varit närvarande, utmanande, tankeväckande och fylld av energi. Idag presenterar PALS en ny generation av polska konstnärer som redan erövrat sin egen definition av vad performancekonst är.


" 3 J U N E " - uNder_grOund_sTockholm_pt_lll
OBS! 3:e juni 2015 17.00, T-Centralen!

performance av: Konrad Juściński, Anna Kalwajtys, Łukaszunderground Trusewicz, Hubert Wińczyk, Lisette Merenciana, Mattias Larson, Alexandra Kostrouble, Malou Bergman,
Hassan Selimberg, Niclas Hallberg, Hiroko Tsuchimoto, Gustaf Broms
.
PALS i samarbete med uNder_jOrden sTockholm presenterar ett spontant performance program på offentlig plats på en av tunnelbanans stationer (följ oss på Facebook för att få reda på tid och plats!)

Medverkande polska konstnärer:

Konrad Juściński- undersöker ett specifikt tillstånd av jämvikt som konstnären kallar ”en trygg plats”, en kontinuerlig kamp mellan optimering och förändring.
http://konradjuscinski.wix.com/konradjuscinski
Anna Kalwajtys- ifrågasätter aspekter av det mänskliga tillståndet i den samtida kulturen tillsammans med identitetskonstruktion och sociala transgressioner.
  http://kalwajtysperformance.blogspot.se/
Agnieszka Szablikowska- curator på Galeria Raczej. Reflektion om curators praktik inom performancekonst. Föreläsningen ska presentera subjektiv historia av polsk performancekonst i relation till Galeria Raczej.
http://galeriaraczej.wordpress.com/
Łukasz Trusewicz- intresserad av varseblivningen av konst och det historiska minnets inneboende potential på olika platser.
  https://trusewiczlukasz.wordpress.com/
Hubert Wińczyk- driver ”the Urinatorium project” fokuserat på upphittade ljud, den mänskliga aktivitetens aukustiska avfall.

Medverkande svenska konstnärer:

Gustaf Broms – undersöker varför DE DANSANDE ATOMERNA I DENNA KROPP inte förenar sig med de atomer som omger den.
  http://www.orgchaosmik.org/
"Dryckesbröderna / The Drinking Brothers" – är en resande duo, klädda som sekelskifteskonstnärer, som tar sig till barer och konstmuséer världen över.
  http://dryckesbroderna.tumblr.com/

Medverkande parter:

PALS Performance Art Links- internationell platform och återkommande festival för performancekonst baserad på Fylkingen sedan 2011.
http://palsfestival.se/

Galeria Raczej- konstnärsdrivet galleri för performancekonst i Poznan, Polen.
https://galeriaraczej.wordpress.com/

Fylkingen- ideell förening och scen för ny musik och intermedia, experimentell konst, performance, dans, film och mer. Sedan starten 1933 har Fylkingen arbetat för att främja ny experimentell samtida konst och musik.
http://www.fylkingen.se/

uNder_jOrden sTockholm- en pågående serie av guerilla performance aktioner.
http://www.orgchaosmik.org/menu.underground.html

IASPIS
http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis

Polska institutet
http://www.polskainstitutet.se/

 

 

 


 

 

 

 

PALS, organizers:

Irina Anufrieva
Lovisa Johansson
Denis Romanovski
Erik Wijkström
Hiroko Tsuchimoto


         Fylkingen pin